Använd Webwilliams Webmaster Verktyg.
Strukturerad Data Verktyg för företag.
Börja ditt Seo arbete med att lista ditt företag på internet.
Strukturerad Data verktyg används för att lista företag.
Strukturerad data, ger webbplatser möjlighet att visa mera innehåll på sökmotorerna.
Google är en av de sökmotorer som lägger vikt på strukturerad data.
Webwilliam har olika webmaster verktyg som kan användas av alla användare.
Strukturerad data verktyg kan användas till olika ändamål.

[schematool]