Seo vänlig titel för inlägg

Seo vänlig titel är väldigt viktigt!

Oftast får vi frågor om hur man skapar seo vänlig titel på sin blogg, på ett bra sätt så att man rankas högre upp på sökmotorer. Det ska vi svara på, så att det blir mer förståeligt.

Seo Vänlig titel skapar du så här…

Här råder många olika bud från olika håll. Oftast blir vi förvirrade på grund av att vi tar till oss alla förslag och tips oavsett från vem eller vilka dessa kommer i från. Men enklaste är att komma i håg vissa regler som stora sökmotorer har. Sökmotorer och deras mål i storsätt är att människor, alltså internet användarna ska kunna surfa så bekvämt som möjligt. Mycket ska vara enkelt att nå, och inlägg ska helst vara unika, men lätt begripliga oxå.

Titeln ska alltid handla om självaste texten. Man ska kunna förstå vad texten handlar om, redan när man läser titeln. Titeln ska vara relaterat till ämnet och självaste texten. Man får tänka att det ska ge inblick och provsmak av texten, om man säger så.

Det sämsta man kan göra är att välja en titel som inte har någonting att göra med texten och innehållet. Lägg inte tid på att skriva en lång text, det är bättre om du ska misslyckad med titeln.

Varje sida på webbplatsen ska vara unik!

Speciellt Google gillar webbplatser och dess sidor om de är unika och skrivna på rätt sätt. Med unik menar jag att, det får inte vara taget från annat håll, eller använda samma titel som en annan på din webbplats. Det ska vara unik och handla om innehållet. Dessutom måste Google robotar kunna skilja sidor och innehåll på din webbplats. Allt som är kopia eller liknande som andra sidor på din webbplats behandlas som skit. Därför är det viktigt att använda unika titlar, även unika sökord inom ditt område.

Hur lång ska sidans titel vara?

Det är en fråga som vi ofta får svara på. Den frågan upplevs väldigt rörigt för många webbplats ägare och bloggare. Men det är inte komplicerad som man tror. Sidans titel kan vara kort eller lång. Men viktigt att komma ihåg att inte skriva en för lång titel. För då kommer inte hela titeln visas av sökmotorer vid sökresultat. Viktigast av allt är att man använder sig av en titel som handlar om inlägget. Att använda för lång titel text kommer inte att underlätta för dina surfare att förstå vad din innehåll handlar om. Och det gör sökmotorerna väldigt sur. Det är många gånger avgörande om din sida ska synas på sökresultaten. Eller så kan det vara att du satsar högre rankning än annan webbplats. Då är det viktigt att du valt rätt titel och skapat titeln på rätt sätt.